Klachtenregeling

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de behandeling of andere zaken, dan stel ik het op prijs als u dit bij mij aangeeft. Aarzel bij klachten niet om contact met mij op te nemen. Ik sta open om uw klacht te bespreken en indien mogelijk op te lossen.

Lukt het samen niet om uw klachten op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF.

 

 


Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033-4672900