EXTRACORPORALE MAGNETOTRANSDUCTIE THERAPIE (EMTT)

EXTRACORPORALE MAGNETOTRANSDUCTIE THERAPIE (EMTT)

EMTT is een nieuwe revolutionaire behandelmethode die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van musculoskeletale klachten.
Deze therapie is o.a. effectief bij degeneratieve gewrichtsaandoeningen, spier- en peesproblemen. Door de hoge penetratiediepte pakt EMTT niet alleen de lokale pathologie aan, ook het bijbehorende ontstekingsproces wordt positief beïnvloed. Daardoor zijn operaties minder vaak nodig en neemt het gebruik
van (pijn)medicatie af.

Magnetolith is een effectieve behandeloptie bij fracturen en degeneratieve klachten zoals artrose!

EMTT, EEN BEHANDELTECHNIEK MET AANTREKKINGSKRACHT

Magneetveldtherapie, da’s toch oud en achterhaald? Ja, mens en dier maken al heel lang gebruik van magneetvelden. Zo schijnt Cleopatra te hebben rondgelopen met een magneet op haar hoofd om haar schoonheid te bewaren en ook duiven hoef je het belang van magnetische velden niet uit te leggen. Maar achterhaald is het daarmee zeker niet!

Sterker nog, het gerenommeerde Zwitserse Storz is jarenlang bezig geweest met de ontwikkeling van een apparaat voor extracorporale magnetotransductie therapie (EMTT). En dat doen ze echt niet zomaar. Dit blog vertelt jou meer over EMTT. Zie het als een kompas dat jou wegwijs maakt in deze nieuwe behandelmethode.

Wat zijn de indicaties voor EMTT?

EMTT is een nieuwe non-invasieve therapievorm die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van musculoskeletale klachten die valt onder de noemer soft tissue engineering therapy. Een snelgroeiende tak van sport binnen de geneeskunde om het normale herstel van weefsels te bevorderen.

Deze therapie is o.a. effectief bij degeneratieve gewrichtsaandoeningen. EMTT beïnvloedt de lokale pathologie, maar ook het bijbehorende ontstekingsproces en pijn. Dit zorgt bij artrose voor functionele beperkingen en afname van de kwaliteit van leven. Door de pijn en inflammatie te verminderen kunnen operaties uitgesteld of voorkomen worden en zijn andere pijnbehandelingen of medicatie met alle bijwerkingen en complicaties minder vaak nodig. Ook voor onderstaande moeilijk te behandelen musculoskeletale indicaties biedt EMTT een goed alternatief;

● Degeneratieve gewrichtsaandoeningen
● Spondylartrose
● (pijn)klachten in grote regio’s
● Slecht-genezende fracturen

De contra-indicaties voor EMTT komen overeen met die van een MRI. De patiënt mag dus niet zwanger zijn en pacemaker of andere elektronische
implantaten hebben. Als andere elektromagnetische apparaten minstens 1 meter bij het EMTT-apparaat vandaan blijven is er niks aan de hand.

Welke techniek zit er achter EMTT?

EMTT behandelt het aangedane lichaamsdeel met hoogenergetische magnetische pulsen. Hiermee is het mogelijk om een therapeutisch effect in de cel te bereiken. De korte individuele pulsen dringen diep (18cm) in het weefsel door (afb. 1), zonder dat hierbij een verhoging van de weefseltemperatuur optreedt.

 

Hierdoor is behandeling van een groot aantal, oppervlakkig en diep gelegen, indicaties mogelijk. Afbeelding 1. EMTT heeft een veel hogere oscillatiefrequente en het magnetische veld is zo’n 40% sterker dan dat van PEMF (Storz Medical). Het idee van magneetveldtherapie is op zichzelf niet nieuw, maar komt voort uit de pulsed electromagnetic fields (PEMF) technologie. PEMF apparaten zijn ontwikkeld voor de behandeling van fracturen, pijnvermindering en spierfunctieverbetering. De rationale was goed, maar het elektromagnetische veld van deze apparatuur te zwak om biologische effecten (dieper) in het lichaam te veroorzaken (afb. 2).

De techniek is inmiddels sterk verbeterd waardoor EMTT een veel hoger/groter elektromagnetisch veld tot wel 80 mT (millitesla) creëert. Deze veldsterkte zorgt wél voor het gewenste effect.

Afbeelding 2. Verschil in sterkte van het magnetisch veld tussen EMTT (Magnetolith) en PEMF. PEMF is niet sterk genoeg om diep door te dringen
en een effectieve dosis aan het weefsel toe te dienen (Storz Medical). Wat gebeurt er in het weefsel?In cellen vinden continu allerlei chemische reacties plaats die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de cel. Pathologische verandering van de celstofwisseling leiden uiteindelijk tot ziekte van het weefsel.
Gelukkig reageren eiwitten, moleculen en atomen in het lichaam op elektromagnetische velden. De behandeling met EMTT heeft een positief effect op chemische reacties in pathologisch veranderde cellen, waardoor;
● De natrium-kaliumpomp reactiveert (afb. 3)
● Celprocessen en de membraanpotentiaal normaliseren
● Ontstekingspromotoren afnemen
● Tenocyten activeren
● De productie van extracellulaire matrix en celproliferatie verhoogtAfbeelding 3. Natrium-kalium pomp (Storz Medical).

 

Hoe ziet een behandeling met EMTT er uit?

De behandeling is zeer comfortabel voor de patiënt. De patiënt hoeft zijn kleren niet eens uit te trekken. Direct huidcontact en contactgel zijn ook niet nodig (afb. 4).

EMTT werkt zelfs door gips heen. In de periode waarin de patiënt nog niet zoveel kan of mag is het dus al mogelijk om met EMTT te starten. Op die manier lever en we een actieve bijdrage aan het herstel van een fractuur. Mogelijke bijwerkingen van de behandeling zijn enige gevoeligheid tijdens de behandeling en een tijdelijke roodverkleuring van de huid.
Een behandelsessie duurt tussen de 5 en 20 minuten. Afhankelijk van de ernst van de aandoening en hoe de patiënt op de therapie reageert zijn zo’n 6 tot 8 behandelingen nodig. De meeste patiënten merken al na enkele sessies een significante verbetering van hun (pijn)klachten.

Afbeelding 4. Voorbeeld van een behandelsituatie (Storz Medical).Wat zegt de wetenschap over EMTT?
De afgelopen jaren zijn er meerdere placebo-gecontroleerde onderzoeken gepubliceerd die de positieve effecten van EMTT onderschrijven (afb. 5). Zo leidt behandeling met EMTT o.a. bij aspecifiekelage rugpijn, achillestendinopathie, osteiitis pubis, rotator cuff tendinopathie en botoedeem tot significante verbetering van functie en afname van pijn
(refs. 1,2,3,4).

Afbeelding 5. Wetenschappelijk onderzoek is in volle gang en laat positieve resultaten zien bij uiteenlopende aandoeningen (Storz Medical).
EMTT in combinatie met shockwave therapie EMTT is goed te combineren met shockwave therapie. Een combinatie van beide therapieën leidt tot betere resultaten dan wanneer ze los van elkaar gebruikt worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze allebei op een andere manier een effect op metabole processen hebben. Shockwave therapie stimuleert de cellen via mechanotransductie en EMTT doet dit viamagnetotransductie. Bovendien wordt shockwave therapie eerder lokaal toegepast. Daarbij werkt gefocusseerde shockwave (FSWT) meer op celniveau en is radiale shockwave meer gericht op weefselniveau zoals een hele spier of pees. EMTT heeft het best van beide werelden. Het dringt dieper in het weefsel door én neemt ook het omliggende weefsel mee. Er is
dus sprake van een transregionaal behandelgebied.

Samenvattend
● Nieuwe behandelmethode voor musculoskeletale indicaties als artrose
● Maakt gebruik van hoog-frequent magnetisch veld
● Dringt diep door in het weefsel
● Veilige en non-invasieve therapie
● Versterkt het effect van shockwave therapie en vice versa

Literatuur
1. Krath, A. et al., Journal of Orthopaedics, 14(3):410-415, 2017.
Electromagnetic transduction therapy in non-specific low back
pain: A prospective randomised controlled trial.
2. Klüter, T. et al., Electromagnetic Biology and Medicine,
37(4):175-183, 2018. Electromagnetic transduction therapy and
shockwave therapy in 86 patients with rotator cuff tendinopathy:
A prospective randomized controlled trial.
3. Gerdesmeyer, L. et al., The Journal for Foot and Ankle Surgery,
56(5):964-967, 2017. Electromagnetic Transduction Therapy for
Achilles Tendinopathy: A Preliminary Report on a New
Technology.
4. Klüter, T. et al., Journal of Orthopedic Research and Therapy:
JORT-1113. DOI: 10.29011/2575-8241.001113, 2018.
Electromagnetic Transduction Therapy in Patients with Chronic
Aseptic Osteitis Pubis